آی واز

آی واز به معنای خادم دانای ساقی گری است
 
درباره وبلاگ

 

موضوعات

 

آخرين نوشته ها

 

پيوند ها

 

آرشيو مطالب

 

پيوندهاي روزانه

  
استدلال
دانشجویی سر کلاس فلسفه نشسته بود. موضوع درس درباره خدا بود.

 

استاد پرسید: آیا در این کلاس کسی هست که صدای خدا را شنیده باشد؟

 

کسی پاسخ نداد.

 

استاد دوباره پرسید: آیا در این کلاس کسی هست که خدا را لمس کرده باشد؟

 

دوباره کسی پاسخ نداد.

 

استاد برای سومین بار پرسید: آیا در این کلاس کسی هست که خدا را دیده باشد؟

 

برای سومین بار هم کسی پاسخ نداد.

 

استاد با قاطعیت گفت: با این وصف خدا وجود ندارد.

 

دانشجو به هیچ روی با استدلال استاد موافق نبود و اجازه خواست تا صحبت کند.

 

استاد پذیرفت. دانشجو از جایش برخواست و ازهمکلاسی هایش پرسید:

 

آیا در این کلاس کسی هست که صدای مغز استاد را شنیده باشد؟

 

همه سکوت کردند.

 

آیا در این کلاس کسی هست که مغز استاد را لمس کرده باشد؟

 

همچنان کسی چیزی نگفت.

 

آیا در این کلاس کسی هست که مغز استاد را دیده باشد؟

 

وقتی برای سومین بار کسی پاسخی نداد، دانشجو چنین نتیجه گیری کرد

 

که استادشان مغز ندارد!

 


پنجشنبه ۲۰ فروردین۱۳۹۴ توسط اشکانبدبین


پنجشنبه ۲۰ فروردین۱۳۹۴ توسط اشکانانشتین

 

تخيل مهمتر از دانش است. علم محدود است اما تخيل دنيا را در بر ميگيرد. 

سعي نكن انسان موفق باشي بلكه سعي كن انسان ارزشمندي باشي.

سخت ترين كار در دنيا درك [فلسفه]ماليات بر درآمد است. 

سه قدرت بر جهان حكومت ميكند: 1-ترس 2-حرص 3-حماقت.

علم زيباست وقتي هزينه گذران زندگي از آن تامين نشود. 

مسائلي كه به دليل سطح فعلي تفكر ما بوجود مي آيند نميتوانند با همان سطح تفكر حل گردند. 

من با شهرت بيشتر و بيشتر احمق شدم. البته اين يك پديده نسبي است. 

مهم آن است كه هرگز از پرسش باز نايستيم. 

هيچ كاري بر انسان سخت تر از فكر كردن نيست. 

دين بدون علم كور است و علم بدون دين لنگ است. 

به آينده نمي انديشم چون بزودي فرا خواهد رسيد. 

خدا، شير يا خط نميكند. 

خداوند زيرك است اما بدخواه نيست. 

 


شنبه ۲۳ اسفند۱۳۹۳ توسط اشکانحسین پناهی

پسته

 

از آجیل سفره عید چند پسته لال مانده است
آنها که لب گشودند ، خورده شدند
آنها که لال مانده اند ، می شکنند
دندانساز راست می گفت
پسته لال ، سکوت دندان شکن است

 


شنبه ۲۳ اسفند۱۳۹۳ توسط اشکانحسین پناهی
 زنده یاد حسین پناهی
 
جالب است ثبت احوال همه چیز را در شناسنامه ام نوشته است
 
 بجزء
 
احوالم

 


دوشنبه ۱۸ اسفند۱۳۹۳ توسط اشکانشریعتی
 

 

آن جاها که آزادی افکار نیست و اندیشه ها با هم تصادم ندارندفکر میمیرد .


دوشنبه ۱۸ اسفند۱۳۹۳ توسط اشکانخدا کریمه
درویشی تهی‌‌ دست از کنار باغ کریم خان زند

 

عبور می‌کرد .چشمش به شاه افتاد و با دست

 

 

اشاره‌ای به او کردکریم خان دستور داد

 

درویش را به داخل باغ آوردند .


کریم خان گفت: این اشاره‌ های تو

 

برای چه بود ؟


درویش گفت : نام من کریم است و نام تو هم

 

کریم و خداهم کریم .آن کریم به تو چقدر

 

داده است و به من چی داده ؟کریم خان

 

در حال کشیدن قلیان بود ؛ گفت چه می‌خواهی ؟


درویش گفت : همین قلیان ، مرا بس است !

 

چند روز بعد درویش قلیان را به بازار برد و قلیان بفروخت .

 

خریدار قلیان کسی نبود جز کسی که

 

می‌ خواست

 

نزد کریم خان رفته و تحفه برای خان ببرد !

 

پس جیب درویش پر از سکه


کرد و قلیان نزد کریم خان برد!روزگاری سپری شد.

 

درویش جهت تشکر نزد خان رفت


ناگه چشمش به قلیان افتاد و با دست اشاره‌ای

 

به کریم خان زند کرد و گفت : نه من کریمم نه تو ؛

 

کریم فقط خداست که جیب مرا پر از

 

پول کرد و قلیان تو هم سر جایش هست.

 


پنجشنبه ۳۰ بهمن۱۳۹۳ توسط اشکانزندگی
 

گروهی از دوستان ملاقاتی با استاد مسن دانشگاه خود داشتند 

گفتگو خیلی سریع به مشاجره در باره استرس و تنش درزندگی تبدیل شد...

استاد به شاگردان پیشنهاد قهوه داد و از آشپزخانه با سینی قهوه در فنجانهای متفاوت برگشت 

فنجانها ی شیشه ای,فنجانها ی کریستال,وفنجانهایی که برق می زدند...بعضی از فنجانها معمولی و برخی گرانقیمت بودند.

پس از اینکه هر یک از آنها فنجانی برداشتند استاد گفت اگر دقت کرده باشید همه فنجانهایی که به نظر زیبا وجالب می امدند اول انتخاب و برداشته شدند,وفنجانهای معمولی در سینی باقی ماندند...

هر یک از شما بهترین فنجان را می‌خواست,و 

"این منبع استرس و تنش شماست..."

آنچه که شما در واقع به دنبالش بودید,قهوه بود و نه فنجان!!!

درحالیکه شما همه به دنبال بهترین فنجان بودید..!

حال اگر زندگی قهوه باشد؟ پس شغل,پول,پست و مقام و عشق و غیره فنجان هستند!

آنها فقط ابزاری هستند برای حفظ و نگهداری "زندگی"...

لطفا اجازه ندهید فنجانها شمارا به خود جذب نمایند...

قهوه نوش جانتان!!!


پنجشنبه ۳۰ بهمن۱۳۹۳ توسط اشکانصائب

پنجشنبه ۳۰ بهمن۱۳۹۳ توسط اشکانشریعتی
چه زيبا گفت دكتر شريعتي:
 
 

در دنيايي كه روزي روح خودم مرا ترك ميكند،انتظار از ديگران نبايد داشت...!
 

پنجشنبه ۳۰ بهمن۱۳۹۳ توسط اشکاناسلایدر

دانلود فیلم